v. 1.0 Helicobacter pylori IgG-antistoff

Prøvemateriale

Serum-gelglass

 

Analysevolum

0.5 mL

Prøvebehandling

Sentrifugert serum-gelglass oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Forsendelse

For interne rekvirenter på SUS: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender til Sykehuset Østfold

For eksterne rekvirenter: Prøven kan sendes direkte fra rekvirent til Sykehuset Østfold, evt kan prøven sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi SUS, som videresender til Sykehuset Østfold. Se: Sykehuset Østfold/Senter for laboratoriemedisin/

Kommentar

Kan brukes som et diagnostisk supplement ved mistenkt ulcussykdom, først og fremst hos yngre pasienter (<45 år).

- Positivt resultat skiller ikke mellom nåværende eller tidligere infeksjon.

- Egnet som behandlingskontroll 4-6 måneder etter behandling forutsatt at man har 0-prøve tatt ved behandlingsstart.

Analysested

Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin

Postboks 300

1714 Grålum

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon mikrobiologiske analyser Sykehuset Østfold