v. 2.1 Helicobacter pylori IgG-antistoff

Indikasjon

Mistanke om gastritt og ulcus i mage/tarm forårsaket av Helicobacter pylori

  • Positivt resultat skiller ikke mellom nåværende eller tidligere infeksjon
  • Egnet som behandlingskontroll 4-6 måneder etter behandling, forutsatt at man har 0-prøve tatt ved behandlingsstart

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sykehuset Østfold
Senter for laboratoriemedisin

Postboks 300 1714 Grålum

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Helicobacter pylori-infeksjon - Veileder for helsepersonell FHI