v. 1.2 Hepatitt C virus genotyping

 

Prøvemateriale

EDTA plasma

Analysevolum

Minimum 2 ml plasma

Brukerhåndbok i mikrobiologi, OUS: Hepatitt C genotyping

Prøvebehandling

Usentrifugerte plasma gel-rør eller EDTA fullblod er kun holdbart i 6 timer. Prøven må derfor sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking eller sendes avdeling for medisinsk mikrobiologi snarest for sentrifugering.

Sentrifugert prøve må sendes snarest og må ankomme laboratoriet på Ullevål innen 72 timer.

Avpipettert plasma er holdbart i 5 døgn.

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter: Hepatitt C genotyping

Kommentar

Analysen utføres på Ullevål mandag til fredag 8-15.

Analysested

Ullevål, OUS, Mikrobiologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon_mikrobiologi_Ulleval.pdf