v. 1.3 Nevroborreliose

 

Indikasjon

Mistanke om nevroborreliose

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum

 

Steril universalkonteiner (spinalvæske) og gelglass (serum)

Analysevolum

Spinalvæske: 1 ml

Serum: 1 ml

Holdbarhet

< 2 timer ved romtemperatur

2-48 timer i kjøleskap (4 grader)

> 48 timer ved -20 grader

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer eller merkelapp fra rekvisisjon. Prøvetakningsdato og klokkeslett.

Metode

EIA IgG og IgM antistoffpåvisning og index-beregning.

Utføres

Ukentlig, avhengig av prøvemengde

Svartid

1-7 dager

Svar/svarvurdering

Intratekal antistoffproduksjon påvist/ikke påvist.

Index-beregning gjøres ut fra funn i både spinalvæske og serum.

Index ≥ 0,3 tyder på intratekal antistoffproduksjon.

Kommentar

Spinalvæske og serum MÅ tas samtidig. Kliniske opplysninger må oppgis.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon - seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk (Blå)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518806

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert