v. 1.7 Reticulocytter (039)

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluoroscense flowcytometri.

Indikasjon

Vurdering av erytropoesen, f.eks. etter en spesifikk terapeutisk behandling av anemi (Erytropoetin eller jernbehandling). 

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Kvinner: 26 - 106 *10^9/L

Menn: 32 -126 *10^9/L

Analytisk variasjon (CV)

4 % i nivå 90 x 10​9​/L.

Svarvurdering

Antall reticulocytter avspeiler den effektive erytropoesen. Normalt antall utelukker derfor ikke en kraftig økt ineffektiv erytropoese med hemolyse i beinmargen. For undersøkelse av margens totale erytropoese anbefales bruk av serum transferrin reseptor (TfR).

Høyt antall reticulocytter ses ved økt erytropoese, for eksempel ved anemi pga blødning eller hemolyse, og som normal respons på behandling av mangelanemier. Reticulocytt-stigningen ved akutt blødning og akutt hemolyse kommer etter ca. ett døgn og blir mindre uttalt etter ca. en uke. I neonatalperioden ses høye verdier tredje dag med fall til voksne verdier ved dag 8-10.

Lavt antall reticulocytter indikerer nedsatt effektiv erytropoese. Ved for eksempel aplastisk anemi og marginfiltrasjon ses ofte en økt andel unge reticulocytter samtidig som totalantallet er nedsatt. Dette kan forklares ut fra en unormalt tidlig frisetting fra beinmargen.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU08694

Refusjonskode MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen