v. 1.5 Bilirubin (059)

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Prøven må beskyttes mot direkte sollys. Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares mørkt og kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Screening og kontroll av lever/galleveislidelser og hemolytiske sykdommer.                      

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

<1dg : < 140 µmol/L (premature:<100 µmol/L)

1-2dg:< 205 µmol/L (premature:< 136 µmol/L)           

3-5dg :< 275 µmol/L (premature:< 205 µmol/L)

5dg-1mnd: < 100 µmol/L

>=1mnd:  5 - 25 µmol/L

Kommentar

Hemolyse og lyspåvirkning er feilkilder.

Analytisk variasjon (CV)

<2% (ved verdi 90µmol/L)

<4% (ved verdi 20µmol/L)

Svarvurdering

Forhøyede verdier:   Lever/galleveislidelser,

                            hemolytiske sykdommer.   

Referanser

 

Brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Helfo-takst: *707A

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi