v. 1.3 Kryofibrinogen

Prøvemateriale

Plasma

EDTA-glass

Analysevolum

0,5 - 1,0 ml

Prøvebehandling

La EDTA-blodet stå 1 time ved 37ºC.

Deretter sendes prøven på dagtid til immunologisk avdeling som viderebehandler prøven:

Prøven sentrifuger deretter ved 37ºC eller i romtemperatur i 10 min.

Avpipetter plasma mens prøven holder 37ºC, oppbevares kjølig etterpå.

Tilfredsstillende taking og behandling av blodprøvene er avgjørende for å påvise kryofibrinogener.

Til undersøkelse av kryofibrinogener bør både serum og plasma sendes. NB! EDTA-plasma må skilles fra blodlegemene ved 37ºC .

Indikasjon

Mistanke om primær eller sekundær kryofibrinogenemi

Kommentar

Send prøven til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin som viderebehandler den før sending.

Se også Analyseoversikten på Haukeland.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier