v. 1.3 PINP (Prokollagen type I N-propeptid)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,65 ml

Holdbarhet

3 døgn i kjøleskap, kan fryses ved behov.

Indikasjon

Beinformasjonsmarkør. Compliance og/eller om det er problemer med absorpsjon fra tarmen under behandling med antiresorptive stoffer (bisfosfonater, SERMs, østrogener, kalsitonin med mer.)

Kommentar

Hemolyserte prøver kan ikke benyttes.

Se også PINP i serum

Analysested

Aker sykehus,

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon