v. 1.10 FSH, follikel-stimulerendehormon (164)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk av sykdommer i hypotalamus-hypofyse-gonade systemet.

Utredning av menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet og oligo/azoospermi.

Påvisning av inntrådt klimakterium

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner(verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Follikulær fase: 3,0 - 8,1 IU/L - 10-4 dager før topp punkt midt i syklus

Midtsykl. Topp: 2,6 - 17 IU/L - midtpunkt dagen da LH er mest forhøyet

Lutealfase: 1,4 - 5,5 IU/L - 4 -10 dager etter topp punkt

Klimakteriet: 27 - 133 IU/L

 

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):

30 dager - < 1 år: 0,4 – 10 IU/L

1 - < 9 år: 0,4 - 5,5 IU/L

9 - < 11 år: 0,4 - 4,2 IU/L

11 - < 19 år: 0,3 – 7,8 IU/L

 

Menn (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Menn > 19 år: 1,0 - 12 IU/L

 

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):

30 dager - < 1 år: < 0,1 – 2,4 IU/L

 1 - < 5 år: < 0,9 IU/L

 5 - <10 år: < 1,6 IU/L

10 - < 13 år: < 3,9 IU/L

13 - < 19 år: 0,8 – 5,1 IU/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå: 5,0 - 25 IU/L

Svarvurdering

Resultater må sees sammen med pasientens alder, kjønn og menstruasjonssyklus.

Høye verdier:

Primær gonadesvikt/gonadeinsuffisiens.

Ved gonadedysgenesi (Turners syndrom og Klinefelters syndrom) og pupertas praecox av hypothalamisk årsak.

Klimakteriet og postmenopausalt.

Lave verdier:

Lidelser i hypothalamus/hypofyse (Sekundær gonadesvikt).

Kan også sees lave verdier ved forstyrrelse av hypothalamus funksjon som følge av anorexia nervosa, betydelig stress og alvorlig sykdom.

Samt graviditet og bruk av p-piller.

Kommentar til referanseområde:

Barn har meget lave konsentrasjoner av FSH med unntak av første leveår.

Under puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå.

FSH konsentrasjonen viser stor døgnvariasjon, samt i menstruasjonssyklus varierer konsentrasjonen med en topp rundt ovulasjon.

FSH stiger kraftig ved menopause som et resultat av sviktende ovariefunksjon, for så å synke noe igjen mot høy alder.

Hos voksne menn er konsentrasjonen omtrent samsvarende som basalnivået hos fertile kvinner.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Kommentar

Måleområde: 0,2 - 750 IU/L

Svar imellom 0,2 – 9,9 IU/L utgis med 1 desimal.

Svar imellom 10 – 750 IU/L utgis uten desimal.

NPU kode: 04014

Refusjonskategori:MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi