v. 1.5 Senkning - SR (008)

Prøvemateriale

Spesialrør tilsatt citrat.

Citratglass til senkning, Vacuette Tube, art. nr. 729093

Analysevolum

Røret fylles opp til angitt volum (1.6 ml), og blandes grundig (vendes 10 ganger) umiddelbart etter prøvetaking.

Prøvebehandling

Feilkilder:

Hyperlipidemi, anemi, P-piller, graviditet gir forhøyede verdier. Feil mengdeforhold mellom blod og citrat. Hemolyse. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Glass vendes også før prøvetaking (dekker innsiden av glassveggen med citrat) for å forhindre dannelse av koagel.

Holdbarhet

Må analyseres innen tre timer etter prøvetaking. Prøven kan derfor ikke sendes i posten.

Metode

Modifisert Westergren.

Indikasjon

Kontroll og diagnostikk av arteritis temporalis, polymyalgia rheumatica, reumatoid artritt, Hodgkins sykdom og inflammatoriske tilstander. SR er ikke en generell screening på organisk sykdom. For screening- og kontrollparameter ved akutte inflammatoriske tilstander anbefales i stedet CRP.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Kjønn/Alder mm/t
Kvinner < 50 år 1-20
Kvinner > 50 år 1-30
Menn < 50 år 1-15
Menn > 50 år 1-20

Tolkning av funn:

Ved SR < 1 mm/t bør polycytemi vurderes.

SR < 30 mm/t er normalt, men utelukker ikke alvorlig sykdom

SR 30-70 mm/t er patologiske, men ikke nødvendigvis tegn på alvorlig sykdom.

SR > 70mm/t tyder på alvorlig sykdom.

Ved diagnostikk av arteritis temporalis vil verdier over 60 mm/time øke sannsynligheten for denne diagnosen. Endringer av senkningen skjer relativt langsomt. Selv ved kraftig, vedvarende stimulering vil det ta flere døgn før maksimumsverdien nåes, og normaliseringen tar oftest uker. Dette i motsetning til CRP der slike forandringer gjerne tar 1-2 døgn. Samtidig målt høy verdi for CRP og lav verdi for SR indikerer derfor at en sykdomsprosess har vært av kort varighet.

Analytisk variasjon (CV)

5 %

Svarvurdering

Høye verdier:

Kan forekommer ved høy romtemperatur. Hyperlipemi, dextraninfusjon, kuldeagglutininer, nedsatt hematokritt og forhøyede plasmaproteinkonsentrasjoner kan også øke SR.

Lave verdier:

Polyglobuli, abnorme erytrocytter. For lite blod i forhold til citratmengden, hemolyse og koagler i prøven eller lav romtemperatur vil gi falskt lav SR.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU03404                     

Refusjonskode MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen