v. 1.1 Parvovirus B19 PCR

Indikasjon

Mistanke om PB19 infeksjon hos gravide, foster, immunsupprimerte. Aplastisk krise/kronisk anemi særlig hos barn/immunsupprimerte eller ved særskilte hematologiske tilstander.

Prøvemateriale

Plasma, serum, fostervann

Analysevolum

Min. 0,6 ml

Prøvebehandling

www.analyseoversikten.no/#/analysis/381

Forsendelse

For interne rekvirenter på SUS: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Fostervann som samtidig skal testes for Toxoplasma gondii, sendes Rikshospitalet

Analysested

Haukeland, mikrobiologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjoner, Haukeland

Rikshospitalet: Rekvisisjon_mikrobiologi_RH.pdf