v. 2.0 Parvovirus B19 PCR

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: Parvovirus B19 PCR Haukeland

            Parvovirus B19 PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale

Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: Parvovirus B19 PCR Haukeland
            Parvovirus B19 PCR Rikshospitalet

Prøvebehandling

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikt: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Rikshospitalet (RH)

Analyseoversikt: http://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjon OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Parvovirus B19 - Veileder for helsepersonell FHI