v. 1.2 Zikavirus

 

Indikasjon

Mistanke om Zika-virus infeksjon.

For ytterligere informasjon se: http://www.analyseoversikten.no/analyse/604

Prøvemateriale

Serum

 

 

Forsendelse

Prøven sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender prøven til Haukeland sykehus

Analysested

Haukeland sykehus, Bergen

Metode

ELISA og eventuelt PCR

Kommentar

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og kliniske opplysninger.

Rekvisisjonsskjema

Haukeland mikrobiologi/immunologi