v. 1.1 Zikavirus

 

Indikasjon

Mistanke om Zika-virus infeksjon.

For ytterligere informasjon se: http://www.analyseoversikten.no/analyse/604

Prøvemateriale

Serum

 

 

Forsendelse

Prøven sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender prøven til Haukeland sykehus

Analysested

Haukeland sykehus, Bergen

Metode

Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

ELISA

Kommentar

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og kliniske opplysninger.

Rekvisisjonsskjema

Haukeland mikrobiologi/immunologi