v. 1.4 Glukagon

 

Prøvemateriale

Spesialglass EDTA Aprotinin-glass

Plasma fra EDTA Aprotinin-glass

Pasientforberedelse

Prøven må tas fastende

Analysevolum

0,5 ml EDTA Aprotinin-plasma

Prøvebehandling

Glukagon tas på kjølte EDTA Aprotinin-glass (rosa kork). Må fylles til merke. Vendes 8-10 ganger og settes i isvann. Kjølesentrifugeres innen 30 min, plasma avpipetteres og fryses straks. Glasset må merkes med glukagon og EDTA Aprotininplasma

Forsendelse

Sendes frosset på tørris

Holdbarhet

Holdbar 2 mnd ved -20 grader C

Indikasjon

Mistanke om glukagonproduserende tumor

Kommentar

Glassene leveres fra Hormonlab., Haukeland.

Glassene oppbevares i kjøleskap

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier