v. 1.8 Antitrombin (035)

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp hele glasset ved prøvetaking.

Prøvebehandling

Hele glasset sendes dersom det vil ankomme medisinsk biokjemi samme dag. Dersom prøven ankommer senere, må glasset sentrifugeres ved min. 1500 g i 15 min. Plasma pipetteres over i plastglass som merkes CITRAT-PLASMA, fryses, og sendes på is. Unngå plasmadelen som er mindre enn 4-5 mm over cellelaget.

Forsendelse

Dersom plasma sendes frosset, vennligst send 2 glass.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 12 timer ved værelsestemperatur. Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Metode

Kromogen analyse.

Indikasjon

Trombofiliutredning, (residiverende dype venøse tromboser, DVT).

Utføres

En gang i uken.

Referanseområde

92 - 132 %

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012

Analytisk variasjon (CV)

5 %

Svarvurdering

Antitrombin er en viktig fysiologisk koagulasjonshemmer. Lave verdier sees ved leverlidelser, nefrotisk syndrom, arvelig mangel (gir sterkt øket risiko for venøse tromboser), preeklampsi og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Kommentar

NPU-kode: NPU18598

Refusjonstakst: MB 9

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon