v. 1.2 Nevrogenetiske analyser

Prøvemateriale

EDTA-fullblod – EDTA glass 3mL

Heparin-blod – (uten gel) 4 mL

Analysevolum

3 mL og/eller 4 mL

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes mandag – onsdag. (Ved utvidet analyse kan testen ta inntil to dager).

Holdbarhet

Prøven bør sendes samme dag. Hvis ikke; la prøven stå i kjøleskap og sendes neste dag.

Kommentar

For genetiske analyser ved St. Olav se baksiden av rekvisisjon.

For andre genetiske analyser se Genetikkportalen.no

Analysested

St. Olavs Hospital

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk

Laboratoriesenteret,

Erling Skjalgssons gt. 1,

7006 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon