v. 2.1 Sm (D3) IgG

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

ELISA (EliA-test).

Indikasjon

Bestemmelse av antistoffspesifisitet ved positiv ANA IgG.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 7 U/mL

Svarvurdering

Testen har svært høy spesifisitet, men lav sensitivitet for systemisk lupus erythematosus (SLE).

Kommentar

Testen kan ikke rekvireres, men utføres alltid ved positiv ANA IgG.

 

På grunn av et teknisk problem med testen, vil personer som har antistoff mot bakterieproteinet streptavidin kunne få positivt utslag selv om de ikke har Sm (D3) IgG. Vi videresender derfor alle positive prøver til et annet laboratorium for kontrolltesting med annen metode (LIA).

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse – immunologi.

Tlf. 51 51 88 60