v. 1.5 Leukocytter i ascites
Prøvemateriale

Ascites

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Holdbarhet Må analyseres innen 1/2 time. Leveres til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.
Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

Det er ikke etablert et sikkert referanseintervall. En undersøkelse på antatt friske viste 0 - 2,6 celler x 109/L (men ikke normalfordelt populasjon) og etter forsøk på korrigering oppgis 0 - 0,6 celler x 109/L. Forekomst av polymorfonukleære celler på mer en 0,3 x 109/L kan tyde på peritonitt.

Referanser: CLSI dokument H56A fra 2008

Rekvisisjonsskjema Urinrekvisisjon
Kommentar

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi