v. 2.0 Tau total/tau phospho/beta amyloid

Prøvemateriale

Spinalvæske (hemolysefri)

Spesialrør av polypropylen.                                      

Sett (med 3 rør, 1x5ml glass og 2 mindre glass) og rekvisisjon finnes i egen skuff på prøvefordelingen.

​Dersom nye glass brukes, se vekk fra "prøvetakingssett" beskrevet ovenfor, og alt under prøvebehandling og holdbarhet nedenfor.

Fra og med 1. september 2019 er det bare ny type glass som analyseres.

​Se prosedyre ved bruk av nye glass, samt hvordan bestille dem.

Analysevolum

2-4 ml (min. 1 ml)

Prøvebehandling

Sentrifuger det store plastglasset med spinalvæske  ved 20 gr C ved 2000 g i 10 min. Helles deretter over på de 2 små glassene av polypropylen dom følger med prøven. Disse glassene merkes med navne-etiketter som også medfølger. Holdbar 48 timer i værelsestemperatur. Kan fryses og sendes frosset dersom prøven ikke vil rekke fram innen 48 timer.

Forsendelse

Sendes i romtemperatur mandag-torsdag.

Holdbarhet

48 timer i romtemperatur

Indikasjon

Diagnostikk av nevrodegenerative demenstilstander, især Alzheimers sykdom.

Kommentar

Demensmarkører i spinalvæske. Prøvene vil bli analysert en gang pr mnd. Egen rekvisisjon skal benyttes

Se også

Totaltau (T-tau) i spinalvæske

Fosfotau (P-tau) i spinalvæske

Rekvirering av analyser og undersøkelser

Prøvebehandling for tilsendte prøver

Analysested

Akershus Universitetssykehus,

Diagnostikk og teknologi,

Sykehusveien 25

1478 Lørenskog.