v. 1.3 Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi