v. 1.1 Pancreaspolypeptid (PP)

Prøvemateriale

Serum

Uten tilsetning.

Pasientforberedelse

Fastende

Analysevolum

1 ml (Abs. min. 0,5 ml).

Prøvebehandling

Settes på is etter koagulering (1/2 time). Kjølesentrifugeres. Sentrifugeres snarest innen 2 timer. Fryses innen 3 timer.

Forsendelse

Sendes frosset (tørris).

Holdbarhet

Fryses.

Kommentar

Tlf.: 018 6114205

Se Pancreas polypeptid

Klinisk kjemi ock farmakologi (KKF), Pankreaspolypeptid (PP) Utføres 2 ganger i mnd.

Analysested

Akademiske sjukhuset,

Akademiska laboratoriet,

Avdeling for klinisk kjemi og farmakologi,

751 85 Uppsala,

Sverige        

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon