v. 1.2 Osteokalsin (Bone GLA Protein)

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Prøven blandes ved å snu det opp ned 8 ganger umiddelbart etter blodprøvetaking. Glasset settes så i stativ (må stå vertikalt) for koagulering, henstand ikke over 30 minutter.

Prøven sentrifugeres i kjølesentrifuge etter fullstendig koagulasjon, innen 30 minutter.

 

NB! Hvis prøven er tatt på gelglass, må sentrifugeringen skje ved romtemperatur. Serum overføres til plastrør og fryses umiddelbart etter sentrifugering.

Forsendelse

Sendes på tørris.

Holdbarhet

Fryses.

Indikasjon

Utredning og oppfølging av osteoporose eller andre sykdommer i skjelettet. Serumnivået reflekterer osteoblastfunksjon og benvevets turnover-hastighet.

Kommentar

Anbefalt prøvetaking mellom kl 08-11. Oppgi tidspunkt. Se

Osteocalsin i serum

Analysested

Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier