v. 2.0 Sandfluevirus (Sandfluefeber) antistoff

 

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Sandfluevirus - FHI

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker: FHI - Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

            Sandfluevirus - FHI

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Sandfluevirus - Veileder for helsepersonell FHI