v. 1.2 Sandfluefeber / Sandflyfever antistoff

Prøvemateriale

Serum, spinalvæske

Analysevolum

5 ml serum

Prøvebehandling

provetaking-og-forsendelse og FHI/serologiske analyser

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter følger FHI sine anvisninger for forsendelse, se her.

Kommentar

Første sykdomsdag må oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger.

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

rekvisisjon mikrobiologiske analyser