v. 1.2 Prøvetaking til urinanalyser. Avdeling for medisinsk biokjemi

Generelt

Urinens fysiologiske sammensetning varierer i løpet av et døgn. Forskjellige komponenter kan opptre i større eller mindre mengder til ulike tider på dagen.

Urinen må samles og oppbevares etter forskriftene, ellers kan prøveresultatene bli misvisende.

 • Bruk Monovetterør til innsending av urin. Urin til dyrkning skal tas på eget sterilt glass. Ikke bruk glass med borsyre.
 • Dersom urinen ikke testes innen 1 time etter prøvetaking, bør den oppbevares i kjøleskap.

Morgenurin

Den første morgenurinen er best egnet til de fleste kvalitative/semikvantitative analyser.

Ved undersøkelse av glukose er det beste tidspunktet ca. 2 timer etter et karbohydratrikt måltid.

Veiledning:

 • Kvinner bør bruke tampong.
 • Vask omhyggelig med såpe.
 • Skyll godt med vann.
 • La første del av urinstrålen renne ut i toalettet.
 • Fyll glasset med urin uten å berøre beholderens innside.
 • Trekk opp urin i monovetterøret.
 • Send prøven til undersøkelse straks.
 • Hos barn kan en steril pose brukes til oppsamling av urinen.

Døgnurin

Veiledning:

 • Oppsamlingen starter om morgenen etter at pasienten har tømt blæren.
 • Deretter samles all urin i 24 timer og oppsamlingen avsluttes ved at pasienten igjen later vannet. Denne urinen tas med i prøven.
 • Urinen blandes godt og mengden måles og noteres på rekvisisjonen sammen med angivelse av samletid/antall timer.
 • Rekvisisjonen leveres Avdeling for medisinsk biokjemi sammen med 10 ml av urinen. Til urinelektroforese trengs 40 ml.
 • Dersom urinmengde og samletid/antall timer ikke er påført på rekvisisjonen, vil ikke døgnutskillelse av rekvirert analyse kunne beregnes, og svaret vil foreligge som konsentrasjon (f.eks. mmol/l og ikke mmol/døgn).

Natturin

Veiledning:

 • Oppsamlingen starter etter at pasienten har tømt blæren om kvelden. Pasienten noterer klokkeslett for urinlating kveld og morgen, og måler volumet av morgenurin pluss eventuell urin latt om natta.

Oppbevaring av urinprøver

 • Urinanalyser med teststrimler (stix) skal skje så hurtig som mulig etter prøvetaking, senest innen 6 timer.
 • Urin til medikamentanalyser kan ikke oppbevares ved romtemperatur lenger enn 1 døgn.
 • Prøver av døgnurin bør oppbevares kjølig i samleperioden. For enkelte spesialanalyser er det krav om at urinen skal fryses ned etter hvert.
 • Tilsetting av konserveringsmiddel må ikke gjøres uten at det er angitt for den spesielle analysen.
 • Se også avsnittet "Generelt" for oppbevaring av uriner til analysering.