v. 1.2 Antiplasmin

 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres i romtemperatur i 15 min ved 2500g. Plasma skilles av innen 1 timer, fryses og sendes på tørris

Holdbarhet

Fryses

Kommentar

Analyseres sjeldent, utføres ca 2 ganger i året, da på en familie med kjent plasminogenmangel.

Analysering må være avtalt med analysested før prøvetaking. Tlf: 23 07 29 69 / 67

Kliniske opplysninger må oppgis.

Analysested

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi,

Seksjon for hemostase og trombose,

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier