v. 1.3 Refusjonssatser for offentlige poliklinikker

Laboratoriehåndboken

Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.

For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.

Refusjonskategorier og -satser gjeldende for 2019

Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser de refusjonskategoriene som Avdeling for medisinsk biokjemi har i bruk pr. februar 2019. Oppdaterte takster finnes på https://ehelse.no/takster.

Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.

Refusjonskategori /

Refusjonssats (kr)

IT0 0,88
IT1 21,86
IT2 30,59
IT3 42,62
IT4 56,80
IT5 72,13
KF0 0,56
KF1 11,45
KF2 21,39
KF3 39,38
KF4 70,91
KF5 146,35
KF6 270,18
KF9 763,17
MB0 0,47
MB1 4,75
MB2 6,41
MB3 8,77
MB4 11,61
MB5 15,66
MB6 21,34
MB7 32,33
MB8 53,18
MB9 75,85
MB10 123,25
MB11 207,21
MB12 473,87
MM4 73,70
MM6 180,07

Historiske refusjonssatser

Refusjonssatsene for 2017 er ikke lenger gjeldende. Disse satsene er likevel gitt i tabellen nedenfor, siden det for enkelte analyser i laboratoriehåndboken, er vist til historiske satser.

Refusjonskategori / Refusjonssats (kr)

100                              0,-                  

701A                           28,-                

701B                           52,-                

701C                           84,-                

701D                           22,-                

701E                           28,-                

701F                           240,-              

701G                           222,-               

701H                           28,-                

703W                          22,-                

703X                           33,-                

703Y                           53,-                

704A                           21,-                

704B                           22,-                

*707A                         4,-                                          

707B                           12,-                

707C                           27,-                

707CC                        107,-              

707D                           80,-                

707E                           159,-              

709A                           28,-                

709C                           157,-

Bekreftende analyser av rusmidler var refusjonskategori 709C.