v. 1.1 Hepatitt D virus (HDV) antigen og antistoff

Indikasjon

Mistanke om Hepatitt D-virus-infeksjon (deltavirus, HDV)

Prøvemateriale

Serum/EDTA-plasma

Analysevolum

FHI/Serologiske analyser

Prøvebehandling

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter: FHI/provetaking-og-forsendelse

Kommentar

FHI er nasjonalt referanselaboratorium for HDV 

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

FHI/Rekvisisjon mikrobiologiske analyser