v. 2.0 Hepatitt D Virus (HDV) antistoff

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Hepatitt D - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
 EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

Lenke: Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
FHI Rekvisisjon

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt D virus

 

For mer informasjon
Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Hepatitt D - Veileder for helsepersonell FHI