v. 2.0 Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi