v. 1.4 Parvovirus B19 antistoff (A)

 

 

Indikasjon

Erythema infectiosum/5. barnesykdom, undersøke immunstatus (mest aktuelt hos gravide),

artritter, hydrops fetalis, aplastisk krise, kronisk anemi hos immunsupprimerte.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

ELISA. Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

1 gang i uken

Svartid 1 - 8 dager

Svar/svarvurdering

Påvist -med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi -med kommentar

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger og sykdomsvarighet angis, for tolkning av analyseresultatet

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert