v. 2.0 Polyomavirus (BKV og JCV) PCR

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker: JCV Rikshospitalet
            BKV Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma

EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker: JCV Rikshospitalet
            BKV Rikshospitalet

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00
(mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Rikshospitalet (RH)

Analyseoversikt: http://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjon OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: JC-Virus og andre polyomavirusinfeksjoner FHI