v. 1.3 TBE (Tick-borne encephalitis / Skogflåttencefalitt ) antistoff

 

Indikasjon

Nyoppstått sterk hodepine. Klinisk mistanke om encefalitt etter opphold i områder der det er mulighet for flåttbitt.

Prøvemateriale

Serum og plasma

Spinalvæske

Gelglass/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml per prøvemateriale

Forsendelse

Oppbevares kjølig til forsendelse. Holdbar 3 dager i kjøleskap.

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Se Folkehelseinstituttet for mer info om TBE.

Analysested

Sørlandet sykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi (serum og plasma) 

Spinalvæske sendes til Folkehelseinstituttet, sammen med serum. Folkehelseinstituttet er referanselaboratorium for TBE.