v. 1.2 Svarrapport - innhold. Avdeling for medisinsk biokjemi

1.      Hensikt:

Dokumentet viser hvilke opplysninger som inngår i svarrapportene fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

2.      Omfang:

Dokumentet omfatter innholdet i elektronisk analysesvar og skriftlige svarrapporter.

3.      Definisjoner:

Svarrapport: Elektronisk eller skriftlig rapport som inneholder analyseresultat.

HPR-nummer: 7-, eventuelt 8-sifret, ID-nummer for leger

4.      Ansvar:

Personalet som registrerer rekvisisjonen har ansvaret for

         å registrere rekvirerte analyser

Analyseansvarlig bioingeniør har ansvaret for

         å legge inn alle aktuelle opplysninger vedrørende analyseprosessen, som kan være av betydning ved rekvirentens tolkning av analyseresultatet

Medisinsk ansvarlig har ansvaret for

         medisinskfaglige kommentarer på bakgrunn av analyseresultatet

IT-koordinator har ansvaret for

         at validerte svar overføres til svarrapport

Se også Ugyldig lenke, Ugyldig lenke og Ugyldig lenke.

5.      Elektronisk utgivelse av analysesvar:

Analysesvar som utgis elektronisk, utgis etter hvert som svarene er ferdig validert, og ikke samlet i èn svarrapport når alle analysesvar foreligger.

De elektroniske analysesvarene utgis sammen med minimum følgende informasjon:

         Entydig identifikasjon av analysen

         Henvisning til akkrediteringsstatus som beskrevet i Ugyldig lenke

         Identifikasjon av laboratoriet, inkludert organisasjonsnummer for Helse Stavanger

         Identifikasjon av pasienten

         Identifikasjon av rekvirenten, inkludert organisasjonsnummer, navn og HPR nummer for lege

         Prøvetakingsdato og – tid

         Laboratoriets prøve-id (LID)

         Prøvemateriale

         Analyseresultater, svar og enhet når tall-svar

         Referanseintervall for aktuelle analyse, når tall-svar

         Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt

         Dato og klokkeslett for når rapporten er frigitt

6.      Svarrapport på papirformat:

Når analysesvar ikke kan avgis elektronisk, får rekvirenten svarrapport etter at alle analysesvarene er validert. Svarrapportene på papir inneholder følgende opplysninger:

         Entydig identifikasjon av analysen

         Henvisning til akkrediteringsstatus som beskrevet i Ugyldig lenke

         Identifikasjon av laboratoriet, inkludert adresse og telefonnummer

         Identifikasjon av pasienten

         Identifikasjon av rekvirenten, inkludert adresse

         Prøvetakingsdato og – tid

         Laboratoriets prøve-id (LID)

         Prøvemateriale

         Analyseresultater, svar og enhet

         Referanseintervall for aktuelle analyse

         Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt

         Dato og klokkeslett for når rapporten er skrevet ut

7.      Avvik:

Avvik skal registreres i Synergi

8.      Kilder/Referanser:

         NS-ISO EN 15189:2012 Medisinske laboratorier. Særskilte krav til kvalitet og kompetanse avsnitt 5.8.3