v. 1.4 Escitalopram (Cipralex)

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Avpipetteres før det sendes

Holdbarhet

Separert serum: 1 uke i kjøleskap

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Indikasjon Rutinekontroll

Kommentar

Utføres 3 ganger per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi,

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier