v. 1.2 CYSTATIN-C

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Send avpipettert serum

Holdbarhet

7 døgn i sentrifugert gelglass

Indikasjon

Vurdering av nyrefunksjonen, spesielt ved avvikende muskelmasse ( f.eks. ved immobilitet, paralyse, anoreksi, kroppsbygging), barn og eldre. Et alternativ til s-kreatinin som utgangspunkt for estimering av GFR. Kan avsløre fallende GFR tidligere enn s-kreatinin.

Kommentar

Se Cystatin C i UNN’s laboratoriebok

Analysested

Universitetssykehuset i Nord Norge

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

tlf.: 77 66 99 18 (Medisinsk Biokjemi)

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier