v. 1.2 Chikungunya virus (CHIKV) antistoff og PCR

Prøvemateriale

Serum

Analysevolum

FHI/praktisk veiledning for prøvetakning og forsendelse

Prøvebehandling

FHI/praktisk veiledning for prøvetakning og forsendelse

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes raskest mulig til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

For eksterne rekvirenter: praktisk veiledning for prøvetakning og forsendelse

Kommentar

 Se info i Smittevernveilederen

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

Mikrobiologiske undersøkelser