v. 1.11 PSA total, Prostata spesifikt antigen (-92)

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (Abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart 4 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alnity I (Abbott)

Indikasjon

Indikasjon:
Mistanke om cancer prostata og ved oppfølging av behandling. Utredning av pasient ved påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav. PSA er ofte lett forhøyet ved benign prostatahyperplasi

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Aldersavhengig:
40-49 år       0 - 2,5 ug/L
50-59 år       0 - 3,5 ug/L
60-69 år       0 - 4,5 ug/L
>70 år          0 - 6,5 ug/L
Ved Total PSA verdi mellom 2,5 - 20 utføres fritt PSA.

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 2 - 18 ug/L
7 % i nivå 0,5 ug/L

Svarvurdering

Høye verdier: Cancer prostata, benign prostatahyperplasi, inflammasjon og infeksjon i prostata og ved traume i peroneum.
Lave verdier: Antiandrogen behandling samt medikamenter som NSAIDs, statiner og thiazider.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Abbott)
UpToDate.com
Egne forsøk

Kommentar

Måleområde: 0,1 ug/L – 10 000 ug/L
Svar > 0,1 ug/L - 10 ug/L utgis med 1 desimal
Svar > 10 ug/L utgis uten desimal
Feilkilder: Forhøyet PSA kan forekomme etter inngrep som prostatapalpasjon (trolig ikke klinisk signifikant),biopsi, cytoskopi, prostatamassasje, kateterisering av urinblære og TURP.

NPU kode: 08669
Refusjonskategori: MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi