v. 1.3 ALA Delta-amino-levulinat i urin

Prøvemateriale

Morgenurin

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

20 ml (nok til Porfyrin og PBG også)

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Indikasjon Mistanke om akutt porfyri: blir rekvirert og utført av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger. Hos pasienter med kjent akutt porfyri: klinisk mistanke om akutt anfall og kontroll/etablering av baseline-nivå.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier