v. 1.3 Hepatitt B virus antigen/antistoff (A)

 

 

Indikasjon

Hepatitt, mistanke om smitte, stikkskade, iv-misbruk.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

1,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager 

Dersom det er nødvendig med supplerene tester (HBsAg konfirmasjonstest, HBeAg/anti/HBe), kan svartiden bli opptil 8 dager.

Svar/svarvurdering

Påvist/reaktiv

Ikke påvist

Grenseverdi

Anti HBs: Dersom påvist angis resultatet kvantitativt i internasjonale enhenter (IE).

Kommentar

Antistoff/antigen-påvisning: Anti-HBs, HBsAg, anti-HBc (totalantistoff)

Anti-HBe, HBeAg: Brukes kun enkelte tilfeller der HBsAg, og/eller anti-HBc (totalantistoff) er positiv.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Hepatitt B PCR kun aktuelt på spesielle indikasjoner. Sendes eksternt laboratorium.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert