v. 1.2 Herpes simplex virus (HSV) antistoff (A)

 

 

Indikasjon

Undersøkelse av immunstatus

Supplement til PCR-undersøkelse v/mistanke om primærinfeksjon med herpes simplex-virus (HSV)

Antistoffpåvisning er lite nyttig ved mistanke om residiverende infeksjon. Testen er ikke egnet til å skille mellom latent bærerskap og reaktivering. Da anbefales penselprøve fra lesjon til PCR-diagnostikk. Se Kommentar

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

ELISA. Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Testen skiller ikke mellom HSV 1 og HSV 2

Utføres

1 – 2 ganger per uke

Svartid

1 – 7 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Kommentar

Ved sår/blemmer og klinisk mistanke om aktuell infeksjon med HSV 1 eller 2, anbefales prøve fra sår/vesikkel til PCR-undersøkelse. Sendes på UTM-RT medium. Se: Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert