v. 1.6 IgG Isoelektrisk fokusering (serum og spinalvæske)

 

Prøvemateriale

Serum + spinalvæske

Gelglass / nunc-rør

Analysevolum

0,5 ml serum + 1,0 ml spinalvæske

Forsendelse

Husk å sku korken på nunc-røret godt på!

Kommentar

Serumprøve fra pasienten må tas +/- 24 timer i forhold til når spinalvæsken er tatt

 

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier