v. 1.5 Vitamin D (25-OH-vitamin D, 25-hydroksyvitamin D i serum) (127)

Prøvemateriale

Serum.

 

Gel/glass uten tilsetning.

 

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevares ved 2-8 °C.

 

Holdbarhet

Avpipettert serum og serum over gel er holdbart i en uke ved 2-8 °C.

 

Merking av prøver

MMA/Vitamin D etikett med barkode settes på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning og oppfølgning av 25-OH-vitamin D mangel.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Referanseområdet er 50-200 nmol/L.

 

Helserelaterte grenseverdier:

<25 – Alvorlig vit D mangel

25-50 – Vit D mangel

50-200 – Anbefalt total vit D nivå er 75-150 nmol/L

200-350 – Vit D over anbefalt nivå

>350 – Fare for toksiske effekter

 

Analytisk variasjon (CV)

6 %

 

Biologisk variasjon

Ukjent (sesongvariasjon avhengig av sollys og kosthold)

 

Svarvurdering

Vitamin D svar som utgis er summen av 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2. Dersom 25-OH-vitamin D2 er 5 nmol/L eller mer oppgis verdien i kommentarfeltet.

 

Vitamin D3 dannes i huden ved soleksponering og finnes i fet fisk. D2 finnes i planter, sopp og noen vitamin D substitusjonspreparat.

 

Tilstander assosiert med vitamin D-mangel:

         Rakitt

         Osteomalasi

         Osteoporose

         Frakturer

         Falltendens/muskelsvakhet

         Diffuse muskelsmerter

         Hyperparatyreoidisme

         Hypertensjon

         Metabolske sykdommer (eks. diabetes)

         Multippel sklerose

         Autoimmune sykdommer

         Kreftsykdommer

         Infeksjons­sykdommer

         Psykiske lidelser; bl.a. depresjon

 

Lave verdier kan ses ved mangelfull ernæring, utilstrekkelig soleksponering, fettmalabsorpsjon (vitamin D absorberes med fett), hyperparatyreoidisme, nefrotisk syndrom (tap av D-vitamin i urinen), nyresvikt og bruk av legemidler som påvirker vitamin D-metabolismen (f.eks. glukokortikoider og noen antiepileptika).

 

Høye verdier sees meget sjelden, men kan f.eks. forekomme ved inntak av vitaminkonsentrater (eks. Afi-D2 Forte).

 

Referanser

Mattilsynet:

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitamin D i kosttilskudd.

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet:

Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd.

 

Rapport fra ernæringsrådet:

Tiltak for å sikre en god vitamin D-status

i befolkningen

 

UpToDate

 

Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg (red.), 2011, Klinisk biokjemi og fysiologi.

 

Nasjonalt råd for ernæring: Meyer H, Brunvand L, Brustad M, Holvik K, Johansson L, Paulsen JE. Tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen. Rapport IS- 1408. 2006

 

Kommentar

Tas i eget glass.

Sist oppdatert 10/11-16.

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi