v. 1.2 Aspergillus antistoff

 

Prøvemateriale

Serum

Analysevolum

Haukeland: 0,1 mL serum

Oslo universitetssykehus (OUS): Minimum 250 μL serum

Se  Analyseoversikten (Haukeland) eller Brukerhåndbok i mikrobiologi OUS 

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, som vidersender denne for undersøkelse

 

Indikasjon

 

Se Analyseoversikten (Haukeland)

eller

Brukerhåndbok i mikrobiologi OUS 

Analysested

Helse Bergen,

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

eller:

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet.

Rekvisisjon

Rekvisisjon (Haukeland universitetssykehus)

Rekvisisjon (Oslo universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi)