v. 1.3 Osmolalitet i serum (041)

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gel/glass uten tilsetning

 

Analysevolum

1 ml

 

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

 

Holdbarhet

3 døgn

 

Metode

Frysepunktsdepresjon

 

Indikasjon

Ved væsketerapi og parenteral ernæring. Etter forgiftninger (etanol, metanol, isopropanol).

 

Beregnet omsmolalitet finnes ved å ta

(1,86 x Na + gluc + urinstoff)/0,93.

 

Normalt er det bra overensstemmelse mellom målt og beregnet osmolalitet, men ved inntak av relativt store mengder småmolekylære forbindelser som ikke inngår i ovennevnte regnskap, som metanol, etanol og etylenglykol, vil osmolalitet gap (= målt - beregnet osmolalitet) bli tydelig postivt.

Utføres

Hele døgnet

 

Referanseområde

280 - 300 mosm/kg H2O

 

Analytisk variasjon (CV)

< 4 %

 

Svarvurdering

Over referanseverdi: Dehydrering, alkoholinntak, (1 o/oo svarer til 22 mosm/kg H2O ekstra).

        

Under referanseverdi: Overhydrering.

        

Kommentar

Helfotakst: NOR25689, Refusjonskategori: MB5

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon