v. 1.5 Leukocytter i spinalvæske
Prøvemateriale

Spinalvæske

Sterilt 4,5 ml Nuncrør

Analysevolum 30 dråper.
Prøvetaking Spinalpunksjon.
Prøvebehandling Må leveres innen 20 minutter etter prøvetaking og analyseres innen 30 minutter
Holdbarhet 1/2 time.
Metode Flowcytometrisk telling.
Indikasjon

Mistanke om infeksiøse prosesser innen CNS.

Ved meningitt-mistanke skal legen som utfører spinalpunksjonen skrive sitt callingnr, samt diagnosemistanke på rekvisisjonen.

Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

0-1 mnd.                0-27 celler/uL

<1 mnd-16 år         0-7 celler/uL

>16 år                   0-5 celler/uL

 

Monomorfonucleære celler (Sp-MN)

0-1 mnd.                (2-99 %)       2-27 celler/uL

>16 år                   (0-99 %)      0-5 celler/uL

 

Polymorfonucleære celler (Sp-PMN)

0-3 mnd.                (0-8 %)        0-8 celler/uL

>16 år                   (0-2 %)       0-2 celler/uL

 

% monomorfonukleære (%MN) og polymorfonukleære (% PMN) celler utgis bare når det totale celletall er større en 6 celler pr uL.

Analytisk variasjon (CV) Ca. 20 % ved 10 celler pr µl
Svarvurdering

Høye verdier:
Akutte infeksiøse eller toksiske tilstander innen CNS.

Nevrologiske inflamasjonstilstander.

Intrakranielle leukemiske foci.

Rekvisisjonsskjema Urinrekvisisjon
Kommentar

Feilkilder: Stikkblødning.

Analysekode  NPU02594

Refusjonskode MB9

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi