v. 1.5 Dobbeltest (PAPP-A og fritt beta-hCG)

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

3,0 ml (abs min 2 ml)

Prøvebehandling

Gelglass sentrifugeres.

Forsendelse

Send sentrifugert gelglass alle hverdager fra mandag til torsdag kl.14.

Frys serum på prøver som ikke kommer med prøvesendingen på torsdager. Sendes frosset etter helg.

Holdbarhet

48 timer i romtemperatur.

Indikasjon

Prenatal vurdering av risiko for trisomi 13, 18 og 21. Blodprøve til bestemmelse av PAPP-A og fritt beta-hCG skal tas i svangerskapsuke 8+0 til 13+6 og resultatene skal sammenholdes med ultralydundersøkelse utført i uke 11+0 til 13+6.

Kommentar

Se   under analyser i ST OlavHospitals sin laboratoriehåndbok

Se eventuelt på Tripletest som sendes til Kjøbenhavn

Analysested

St Olavs hospital, Laboratoriet medisinsk klinikk

Prøvemottak 2.etg

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Se Sendeskjema dobbeltest