v. 2.0 Hepatitt B Virus (HBV) PCR

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
HBV PCR Haukeland
           
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-plasma (HUS, FHI)
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)Serum (HUS)
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker:
HBV PCR Haukeland
           
FHI - Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikt: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS


Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for
Hepatitt B

 

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI