v. 1.3 Hepatitt B virus PCR (HBV PCR)

 

Indikasjon

Monitorering av behandling.

Oppfølging av pasienter med kronisk HBV-infeksjon.

Prøvemateriale

Serum-gelglass (Haukeland)

EDTA-gelglass (Folkehelseinstituttet)


 

Analysevolum

Analyseoversikten/HBV PCR

Minimum 1,5 ml serum/plasma

Prøvebehandling

Eget glass, uåpnet

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Analysested

Haukeland, Mikrobiologisk avdeling

Vi sender også prøver til HBV PCR til Folkehelseinstituttet dersom vi mottar ferdig utfylte rekvisisjoner fra rekvirent.

Rekvisisjonsskjema

Avdelinger/laboratorieklinikken/Sider/Rekvisisjonar