v. 1.1 Humant Herpesvirus (HHV) 6 og 7 PCR

 

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod, spinalvæske

Analysevolum

Analysevolum: 550 µL

Se Analyseoversikten/HHV

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter: se info under.

Kommentar

St.Olav hospital tilbyr PCR på HHV 6 (A og B) og 7: St.Olavs hospital/Analyseoversikt. Se fane for Arvematerialbaserte analyser

Haukeland tilbyr PCR på HHV 6. Vi sender til Haukeland om ikke rekvirent spesifikt ber om både HHV 6 og HHV 7.

Analysested

Haukeland universitetssykehus, mikrobiologisk avdeling eller St. Olavs hospital, mikrobiologisk avdeling.

Rekvisisjonsskjema

Haukeland: Laboratoriklinikken/rekvisisjonar