v. 1.4 Flowcytometrisk fenotyping

Prøvemateriale

Type prøver/vev som kan sendes: Benmarg, perifert blod, spinalvæske, finnålsaspirat og effusjoner (ascites-, pleura- og perikardvæske).

 

Perifert blod: Heparin 7 mL eller EDTA fullblod 5,5 mL (Na-Heparin foretrekkes).

Benmarg: ca. 5 mL BM-aspirat.

 

Om det tas beinmargsutstryk, skal det sendes ufixert.

Prøvebehandling

Det lages to utstryk av EDTA-blod, som lufttørres og sendes v/romtemperatur. Rekvirent avgjør når slike utstryk skal tas, og de bestiller det.

 

Benmarg: tilsettes konserveringsfritt heparin (100 uL av en løsning på 1000 U pr. mL til 5 mL benmarg). Heparin bør tilsettes i sprøyten/glasset på forhånd og blandes umiddelbart for å hindre koagulering.

Spinalvæske: tilsetning av stabiliseringsmedium. Se rekvisisjon.

Finnålsaspirat: ufiksert og resuspendert i stabiliseringsmedium. Se rekvisisjon.

Effusjoner: ufiksert.

Indikasjon

Analyser:

-      Primærdiagnostikk av lymfomer og leukemier

-      MRD (minimal restsykdom) diagnostikk av lymfomer og leukemier.

-      Immunfenotyping av T- og B-celler

-      Differensiering av reaktiv lymfoid hyperplasi og indolent non-Hodgkin lymfom (NHL)

-      Differensiering av karsinom, malignt lymfom og sarkom.

-      Evaluering av Rituximab behandling og vurdering av transformasjon av lg NHL.

-      Diagnostikk av paroxysmal nocturnal hemoglobinuri (PNH)

-      DNA-indeks for prognoseanalyse ved akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) diagnostikk.

Forsendelse

Sendes ekspress over natten. Kan ikke sendes fredag eller dag før helligdag.

Konvolutten merkes med «Laboratorum for flowcytometri, Avd. for patologi».

Holdbarhet

1 døgn fra prøvetaking til analysering

Kommentar

Gi alltid beskjed per telefon hvis det gjelder prøver med spesielle krav.

Tlf: 22 93 41 66

Analysested

Radiumhospitalet,

Avdeling for patologi

Laboratorium for flowcytometri,

Ullernch.70,

Montebello,

0379 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon