v. 1.4 Flupentiksol (Fluanxol)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 1,0 ml

 Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se flupentiksol, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 Analysested

 St. Olavs Hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030  Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier