v. 1.1 Farskapssak, regler for -

Prøvetaking

Tas på legekontor av primærlegen. Bruk munnpensel og mikrokort. Følg bruksanvisning som står på konvolutten.

Se også www.farskap.no

Analysested

Folkehelseinstituttet

Avdeling for familiegenetikk

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Bestillingsskjema