v. 1.3 Toxoplasma gondii antistoff (A)

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon, glandelsvulst, avklaring av bærerstatus

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

ELISA. Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

1 gang i uken

Svartid

1 - 8 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Kommentar

Toxoplasma gondii- IgM-positive prøver sendes til eksternt laboratorium for videre undersøkelse.

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert