v. 1.3 Orosomukoid

 

Prøvemateriale

Serum, eventuelt heparinplasma

Serumglass uten gel, eventuelt heparinglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Må avpipetteres før sending

Indikasjon

Eventuelt ved kontroll av sykdommer med inflammasjon. Eventuelt ved mistanke om at manglende eller økt legemiddeleffekt kan skyldes endringer i konsentrasjonen av orosomukoid.

Kommentar

Se analyser i brukerhåndbok på St.Olav Hospital

Analysested

St.Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier